Ścieżka rowerowa obok Sadów Nałęczowskich!

2 Kwiecień 2016
Kategoria :: Aktualności
2 kwietnia 2016, Comments Możliwość komentowania Ścieżka rowerowa obok Sadów Nałęczowskich! została wyłączona

Na mapie poniżej zamieszczamy wizualizację ilustrującą położenie elementów projektu „Zintegrowany węzeł komunikacyjny Nałęczów” oraz inwestycji „Sady Nałęczowskie”. Aby wyświetlić szczegóły dotyczące poszczególnych elementów należy kliknąć w nie na mapie.

Gmina Nałęczów przystępuje do realizacji projektu „Zintegrowany węzeł komunikacyjny Nałęczów”. W ramach projektu zaplanowano następujące inwestycje bezpośrednio związane z lokalizacją naszej inwestycji:

  • budowa chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia wzdłuż ulicy Kombatanatów,
  • budowa drogi łączącej drogę powiatową 2540L (Stacha Kolejowa Nałęczów) i ul. Kombatantów o następujących parametrach: długość drogi ok. 1900 m, szerokość jezdni 5,5 m, dwustronny chodnik szerokości 1,5 m, ścieżka rowerowa szer. 1,5 m. przy jednym z chodników, pasy zieleni oddzielające jezdnię od chodników szerokości 1 m, oświetlenie na całej długości drogi,
  • opracowanie projektu budowy ciągu pieszo jezdnego i stylowego oświetlenia ul. Sołdka i ul. Chmielewskiego.

Wyżej wymienione inwestycje są zlokalizowane bezpośrednio przy Sadach Nałęczowskich!

Poniżej podajemy odnośniki do innych materiałów związanych z inwestycją: